Gebyr og brukarbetaling 2018

 Gebyr og brukarbetaling for budsjettåret 2018 er no tilgjengelig for alle. Kontantar og Visa 2 - Klikk for stort bilete

Saka vart handsama i Kommunestyret 13. desember 2017: Sak 077/17, Arkivsak 16/1240 - dokument 40.

Her får du informasjon om barnehagesatsar, betaling i SFO, byggesak og frådelingssaker, vatn, avlaup og feiing m.m.

Sjå heile dokumentet her (PDF, 2 MB)

Publisert av Ingunn Teigen. Sist endra 14.02.2018
Fann du det du leita etter?