Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Forbyr opphald i hytte utanfor eigen kommune!

Regjeringa har avgjort at det ikkje er lov å opphalda seg på hytter utanfor heimkommunen. Regjeringa innfører dette forbodet då helsevesenet har redusert kapasitet til å ta vare på både eigne innbyggjarar og hyttefolket dersom mange vert sjuke.

Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilete. Foto: Jøran Ingvaldsen  

I forskrifta er det likevel unntak:

  1. Dersom det er ein smitta person i ein husstand, kan dei friske familiemedlemene som må i karantene, opphalda seg på hytta. Den smitta må halda seg heime.
  2. Det vert høve til å utføre strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn for å hindre store materielle skadar. Vi oppfordrar folk til å engasjere lokalt busette personar til å utføre slikt arbeid og tilsyn.  
  3. Det vert ikkje høve til å søkja om dispensasjon.

Regjeringa oppfordrar difor om at  hytteeigarar ikkje tek kontakt med kommunen for å krevje unntak. Unntaka kjem tydeleg fram i forskrifta.

Kontakt oss om koronaviruset


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Servicetelefon
Telefon 56 16 00 10
måndag-fredag kl 08.00-20.00
laurdag og sundag kl 10.00-16.00
For praktiske spørsmål som
ikkje handlar om helse


Legevakt
Telefon 116 117


Heimetenesta
Sone nord: 56 16 16 63
Sone Straume: 55 09 71 90
Sone sør: 56 33 97 45


Helsestasjon og skulehelsetenesta
Telefon 56 12 20 30
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Jordmor
Telefon 56 12 20 20
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Helsesjukepleiar flyktningar
Telefon 55 09 61 49 | SMS 959 99 399


Helsestasjon for ungdom
SMS "treng time" for konsultasjon
905 81 273 vi ringjer deg opp igjen


NAV
Telefon 55 55 33 33
For arbeidsgjevarar 55 55 33 36


Barnevernet
Telefon 55 09 71 40
måndag-fredag kl 08.00-15.30
og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg


Konsultasjonsteamet
for vald og overgrepssaker

Telefon 915 68 382 (barn og unge)
og 911 37 726 (vaksne)


Frivillig/hjelp?
Meld deg som frivillig | Treng du hjelp?