Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna.
Opningstid kl. 08.00 til 15.00 alle dagar (mån-sun).
Her finn du oppdatert informasjon, råd og tiltak om koronaviruset i Øygarden kommune

Endring i gebyr og brukarbetalingar

Kommunestyre vedtok i møte 18.06.2020 endringar i kommunen sitt hefte for gebyr og brukarbetalingar. Det er gjort ei revidering av teksten i gebyrhefte, og då særleg innanfor kapittel 5, gebyr for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming og eigarseksjonering. Det er i hovudsak ikkje gjort endringar i gebyrsatsane. Unnataket er innan kapittel 8, pleie og omsorg for satsar som er forskriftsregulert. Endringane gjeld frå vedtaksdato 18.06.2020.

Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto: Colourbox

Gebyr og brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.2020 (PDF, 610 kB)
Revidert av kommunestyret 18.06.2020.

Prisar for kommunale tenester