Best i lesing i Vestland

Klasse 6b på Brattholmen skule vann 1. premie i Vestland fylke i lesekonkurransen til Norli i 2022. Onsdag 15. mars kom dagleg leiar Christel Andnes ved Norli Sartor, på besøk for å overekka pokal og fine ord til klassen.

Klasse 6b på Brattholmen skule - Klikk for stort bileteKlasse 6b på Brattholmen skule

Christel var imponert over at kvar elev i gjennomsnitt hadde lest over 10.000 sider kvar. Klassen var og på åttande plass for heile landet i lesekonkurranse der 3000 klassar deltok. Kontaktlærar Robert Hisdal er svært nøgd med klassen sin innsats i lesekonkurransen. Godt jobba alle elevar i klasse 6b.

Klasse 6a Danielsen barne- og ungdomsskule kom på plassen bak klasse 6b Brattholmen skule


Ingvill Kvalsnes Blom
rektor