Besøk frå trafikktryggingsutvalet i Vestland

- Vi set stor pris på at trafikktryggingsutvalet kjem til Øygarden, sa ordførar Tom Georg Indrevik då han ønskte utvalet velkomen til møtet som måndag var lagt til Øygarden.

Frå besøket måndag. - Klikk for stort bileteFrå besøket måndag.

Etter eit kort møte i rådhuset på Straume, var det synfaring nord mot Ågotnes og Toftøyna, Vestsidevegen og til sist Krossleitet.

Trafikktryggingsutvalet er eit rådgjevande organ i saker om trafikkspørsmål, og i saker om koordinering av trafikktryggingsarbeidet i Vestland fylke. I tillegg til dei sju politisk valde medlemene, er det representantar frå administrasjonen og fleire trafikkaktørar.

I innleiinga orienterte ordføraren om arbeidet med trafikksikring i kommunen. Dei tre gamle kommunane har utarbeidd trafikksikringsplanar. Miljøløftet er ein eit viktig samarbeidsprosjekt for å gjennomføra trafikksikring i Øygarden.