Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Digitalt frukostmøte med fokus på næringsutvikling, kompetanse og inkluderande arbeids- og næringsliv

Samfunnsdelen til kommuneplan for Øygarden 2022-2034 er no på høyring. Øygarden kommune, i samarbeid med Øygarden næringsutvikling KF og Vest næringsråd, invitera til digitalt frukostmøte.

Dato
25. november 2021
Tid
8:30 - 10:30
Stad
Microsoft Teams

Tema for dagen er korleis vi i fellesskap skal følgja opp måla og strategiane våre for verdiskaping, kompetanse og inkluderande næringsliv. Ordførar og representantar frå kommuneleiinga, Øygarden næringsutvikling KF, Vest Næringsråd, Ungdomens kommunestyre og jobbsjansen kjem! Kjem du?

Det vert gruppedrøftingar og høve til å gi direkte innspel til utkastet til samfunnsdelen.

Du kan lesa høyringsutkastet her

Program

  • Ordstyrar: Anita Mannes​, Øygarden næringsutvikling KF
  • 08.30 Velkomen v/ Anita Mannes​, Øygarden næringsutvikling KF
  • 08.35 Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy – korleis føl vi opp planen V/Ordførar Tom Georg Indrevik
  • ​08.40 Fire korte innlegg om verdiskaping, inkluderande arbeidsliv og kompetanseutvikling v/representantar frå Øygarden næringsutvikting KF, skulesektoren, ungdommens kommunestyre, jobbsjansen.​
  • 09.05 Paneldebatt  m/representantar frå NAV, kommuneleiinga, Vest næringsråd og ungdommens kommunestyre​
  • 09.25 Introduksjon til drøfting og innspel i grupper​
  • 09.30 Pause​
  • 09.40 Gruppedrøftingar​
  • 10.25 Avslutning og vegen vidare med samfunnsdel til kommuneplan

Påmelding

Frist var innan 24.november.