Forretningsmoglegheiter innan CO2 - Kvar i verdikjeda kan du passe inn?

Velkommen til ein inspirerande ettermiddag om forretningsmoglegheitar innan CO2 fangst og forretningsmoglegheitar innan innovasjonssamarbeid med SINTEF

 

Dato
9. mars 2022
Tid
13:00 - 15:30
Stad
Odeon Kino Sotra

Foreløpig agenda: 

Aker Horizons/Aker Carbon Capture v/:

  • Valborg Lundegaard, CEO, 
  • Jon Christopher Knudsen, CCO
  • Karl Petter Løken, Investment Director 

     Om moglege forretningsområde innan karbonfangst:

  • Karbonfangst som moglegheit for Bergensregionen
  • Optimalisering av transportkjeda ved felles bruk av infrastruktur for auka verdiskaping   

 

SINTEF v/:

  • Kristin Jordal

    Moglegheiter for innovasjonssamarbeid mellom næringslivet og FOU miljø:

  • Innovasjon kan definerast som eit produkt, ein teknologi, ein komponent, ein prosess, ein modell, eit konsept, eit eksperimentelt anlegg eller ei teneste som er ny eller vesentleg forbedra med hensyn til eigenskapar, tekniske spesifikasjoner eller brukervennlighet.

 

CCB Energy Holding AS v/:

  • Ronny Haufe 

«slik tenkjer CCB Energy Holding når dei byggjer verdikjede innen Co2»

 

Norce Research v/:

  • Hans Kleivdal Dr. scient. 

"konkrete CO2 baserte verdikjeder"

 

Hanne Wetland - Knowit teiknar skisse til "Industriell symbiose i Øygarden" med innspel frå salen

Påmelding her

Arrangør

Øygarden næringsutvikling med samarbeidspartnarar

Kontakt

Hanne Misje Lokøy: hanne.lokoy@oygarden.kommune.no