Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Meistringskurset: Livet i Bevegelse

Å leve med helseutfordringar kan føre til store forandringar i kvardagen. Livet i bevegelse er eit kurs med fokus på dei gode tinga i kvardagen. Målet er å gje deltakarane tru på eigne ressursar for sjølv å skape seg gode kvardagar.

Dato
18. oktober 2021
Tid
11:00 - 14:00
Stad
Øygarden Lokalmedisinske Senter, 2. etg. kurslokalene til Friskliv og Meistring

Målgruppe

Kurset er for deg over 18 år som lever med helseutfordingar og som ønskjer gode kvardagar. Det er for deg som har kronisk sjukdom, nedsett funksjonsevne og/eller kronisk psykiske eller fysiske belastningar. Pårørande kan og delta.

Kurset er for deg som ønskjer:

 • Bli meir medviten om ulike verktøy for å ha gode kvardagar
 • Oppdage og utvikle tru på eigne ressursar
 • Møte andre som lever med helseutfordringar
 • Moglegheit for å dele eigne erfaringar

Innhald

Tema for samlingane er:

 • Kvardagsglede
 • Tankens kraft
 • Tilstade i eige liv
 • Tru på eigne ressursar
 • I balanse

Vi jobbar med desse tema på ulike måtar og du vil få moglegheit til både å høyre, snakke, reflektere og øve i gruppa.

Omfang/kursdatoar

Kurset har fem samlingar på tre timar over ein periode på tre månader.
Måndagar kl. 11.00 - 14.00

 • 18. oktober
 • 25. oktober
 • 1. november
 • 15. november
 • 22. november

(Med atterhald om endringar) 

Pris

Kurset kostar kr. 500 som inkluderer lunsj og kursmateriell.

Påmelding/spørsmål

For spørsmål og påmelding kontakt Friskliv og meistring på telefon 55 09 68 50, Kreftkoordinator på telefon 55 09 71 86 / 909 63 266, eller send e-post til Frisklivogmeistring@oygarden.kommune.no

Arrangør

Friskliv og meistring i samarbeid med Kreftkoordinator.
Kurshaldarar: Unn Telle og Inger Fosse

Kurset blir heldt to gonger i året med oppstart på hausten og på våren.