Digitalt Tobakksfri kurs - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Digitalt Tobakksfri kurs

Ønskjer du å slutte med røyk eller snus, og treng litt drahjelp? Meld deg på digitalt Tobakksfri kurs! Kurset startar onsdag 18. august 2021. Tilbodet er for deg over 18 år og er heilt gratis!

Klikk for stort bileteIll.

Dato
18. august 2021
Tid
13:30 - 15:30
Stad
Microsoft Teams

Tid

Onsdagar klokka 13.30-15.30 i veke 33-38. 6 samlingar over 6 veker.   

Stad

  • Kurset vil vere digitalt på Teams.
  • Du treng PC med tilgong til internett og ei e-postadresse for pålogging.

For påmelding eller meir informasjon

Send e-post til frisklivogmeistring@oygarden.kommune.no eller kontakt oss på telefon 55 09 68 50.
Påmeldingsfrist: 16. august 2021.

Arrangør | Kurshaldar

Tobakksfrikurset er eit samarbeid på tvers av Frisklivssentralar /Friskliv og Meistring i Vestland.

Kurshaldar er Finn Markussen frå Frisklivssentralen Bergen og Frida Espeland frå Frisklivssentralen Askøy.