Programendring. Senioruniversitetet Øygarden og Sotra.

tysdag 24. april 2018, 12.00 - 13.00

Informasjon

Magnus Mathisen Haaland, forsker UiB: Utvikling og spreiing av moderne menneske dei siste 200 000 år Magnus Haaland har Mastegrad i Arkeologi og doktorgrad i Geo-arkeologi ved Universitet i Bergen. Gjennom si utdanning har Haaland delteke på meir enn 10 utgravingar i SørAfrika fordelt på 5 arkeologiske lokalitetar som alle er datert til mellom 50 000 og 130 000 år. I Afrika er dette ein periode kor arkaiske menneskeartar for fyrste gong i historia utvikla moderne anatomiske, kognitive og kulturelle trekk. I denne førelesninga vil Haaland gå gjennom nyare forsking på dette område, til dømes fossilt materiale, arkeologiske funn, genetiske analysar, og trekke opp dei store linene i vår aller eldste forhistorie. Han vil gje eit særleg innblikk i arkeologiske utgravingar gjort i regi av Universitetet i Bergen. Arrangementet er støtta av Folkeakademiene i regionen, og er i samarbeid med Aktiv+ Gratis for medlemmer i SØS, kr 40 for andre. Årskontigent kr 300 E-post: oygardensotra@senioruniversitetet.no Hjemmeside: http://senioruniversitetet.no/index.php/oygarden-og-sotra

Stad

Sotra Arena
 

Kontakt

Senioruniveritetet Øygarden og Sotra
 

E-post : henning.ebbesen@gmail.com

Ansvarleg

Anna Øvretveit
 

Tlf.: 97088672

E-post : oygardensotra@senioruniversitetet.no

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk