Avlyst: Har du eller kjenner du nokon som har Parkinson?

Frå 14. februar 2020 har Øygarden kommune gruppetilbod om «Stemme, song og fysisk treningsgruppe» for personar med Parkinsons sjukdom.

Dato
27. mars 2020
Tid
10:00 - 12:00
Stad
Øygarden lokalmedisinske senter

Samlingane vert haldne på Øygarden lokalmedisinske senter, Straume, kvar fredag kl. 10 – 12 i 12 veker. Målgruppa er personar med sjukdomen som er heimebuande, kan delta fysisk og sosialt og som ikkje er avhengige av hjelpemiddel som krykker, rullator og liknande.

Mål

Betra fysisk funksjon og livskvalitet, og betra kunnskap om sjukdomen.

Innhald

Fysisk aktivitet, trening i gruppe med fysioterapeut, stemmeøving med logoped og musikkterapeut. Informasjon frå lege, ergoterapeut og psykolog.

Tilvising frå lege

For å kunna delta er det ønskeleg med tilvising frå lege, men det er også mogleg å ta direkte kontakt for ei uforpliktande prat med ergo- og fysioterapi-
tenesta på telefon 55 09 68 50.

Arrangør

Fysio- og ergoterapitenesta

Andre tidspunkt

 1. Fredag, 14.02.2020 10.00 - 14.02.2020 12.00
 2. Fredag, 21.02.2020 10.00 - 21.02.2020 12.00
 3. Fredag, 28.02.2020 10.00 - 28.02.2020 12.00
 4. Fredag, 06.03.2020 10.00 - 06.03.2020 12.00
 5. Fredag, 27.03.2020 10.00 - 27.03.2020 12.00
 6. Fredag, 03.04.2020 10.00 - 03.04.2020 12.00
 7. Fredag, 10.04.2020 10.00 - 10.04.2020 12.00
 8. Fredag, 17.04.2020 10.00 - 17.04.2020 12.00
 9. Fredag, 24.04.2020 10.00 - 24.04.2020 12.00
 10. Fredag, 01.05.2020 10.00 - 01.05.2020 12.00
 11. Fredag, 08.05.2020 10.00 - 08.05.2020 12.00
 12. Fredag, 15.05.2020 10.00 - 15.05.2020 12.00
 13. Fredag, 22.05.2020 10.00 - 22.05.2020 12.00