Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Invitasjon til Erfaringskafé

Erfaringskonsulentene på Øyane DPS ønsker å invitere deg til digital Erfaringskafe. Dette er nytt for oss alle - og vi tror dette kan bli veldig kjekt.

Dato
3. mars 2021
Tid
18:00 - 19:30
Stad
Digitalt arrangement

Tema for vår første samling er

"Korleis ønskjer vi at vår digitale erfaringskafé skal vera framover?"

- der vi saman kan snakke fritt om tankjer, ønskjer og behov ved eit slikt tilbod.

Vi gler oss enormt til vi kan treffast normalt igjen, og i mellomtida så får vi gjere så godt vi kan med dei midlane vi har - og første steg er eit digitalt lavterskeltilbod på Øyane DPS. Høres dette ut som noko du har lyst å vera med på?

Vi gler oss til å sjå akkurat deg!

Følg oss på Facebook for meir informasjon