Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | 17. mai

Livsstilskurs – Stor pågang, venteliste

Ønskjer du ein livsstilsendring? Treng du hjelp til å endre kosthald, treningsvaner eller tankemønster?

Klikk for stort bilete

Dato
28. januar 2021
Tid
9:15 - 15:30
Stad
Øygarden lokalmedisinske senter

Målgruppe

Kurset er for deg over 18 år som treng ein livsstilsendring og ønskjer hjelp til å endre kosthald, treningsvanar eller tankemønster. Det er for deg som har, eller står i fare for å utvikle diabetes 2, hjarte- og karsjukdom og overvekt/fedme.

Oppstart

Nytt kurs startar torsdag 28. januar 2021.
Det er desverre stor pågang til dette kurset. Det er oppretta venteliste.

Omfang

6 samlingar over 3 månader. Høve for trening to gongar i veka i 6 månader

Tid

Torsdagar kl. 09:15-15:30 (inkl. trening frå 14:30-15:30)

Datoar

  • 28. januar
  • 11. februar
  • 25. februar
  • 18. mars
  • 8. april
  • 29. april

Pris

Totalpris for kurset er kr. 500,- (inkl. lunsj og kursmateriell)

Kurshaldarar

Unn Telle og Karen Marie Sørensen

Påmelding/spørsmål

E-post til frisklivogmeistring@oygarden.kommune.no eller telefon 55 09 68 50.
Du må ha frisklivsresept for å delta på dette kurset. Fastlege/lege kan skrive ut frisklivsresept til deg.