Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Vanar for livet – eit familiebasert livsstilskurs

Ønskjer dykk som familie:

- å få erfaringar rundt gode val og levevanar?
- å dele erfaringar og gjere endringar saman med andre?
- å styrke forholdet mellom barn og foreldre gjennom kjekke praktiske øvingar, fysisk aktivitet og rørsleglede?

Klikk for stort bilete

Dato
10. november 2020
Tid
17:00 - 19:00
Stad
Øygarden lokalmedisinske senter

Målgruppe

Kurset er for familiar som har barn i alder 8–12 år (+/-) med overvekt eller fedme, som ønskjer å gjere endringar i kosthald og fysisk aktivitet. Søsken i same aldersspenn er også inviterte.

Oppstart

Tysdag 10. november 2020

Omfang

12 samlingar på 2 timar over 6 månader

Tid

Tysdagar kl. 17:00-19:00

Datoar

2020:

 • 10. november
 • 17. november
 • 24. november
 • 8. desember
 • 15. desember

2021:

 • 12. januar
 • 26. januar
 • 9. februar
 • 23. februar
 • 16. mars
 • 13. april
 • 27. april

(Med atterhald om endringar)

Pris

Totalpris for kurset er kr. 500,- per familie (inkl. kveldsmat og kursmateriell)

Kurshaldarar

Linn Jeanette Waagbø, Unn Telle og Karina Wergeland Seglem

Påmelding/spørsmål

Ta kontakt med skulehelsetenesta (helsesjukepleiar/skulelege). Eller kontakt Friskliv og Meistring på e-post til frisklivogmeistring@oygarden.kommune.no / telefon 55 09 68 50

Arrangør

Friskliv og meistring