Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Meistringskurs: Livet i bevegelse

Har du ein kvardag som er prega av helseutfordringar? Ønskjer du meir kunnskap og å treffe andre og dele erfaringar?

Klikk for stort bilete

Dato
12. oktober 2020
Tid
11:00 - 14:00
Stad
Øygarden lokalmedisinske senter

Målgruppe

Kurset er for deg over 18 år som lever med helseutfordingar og som ønskjer gode kvardagar. Det er for deg som har kronisk sjukdom, nedsett funksjonsevne og/eller kronisk psykiske eller fysiske belastningar. Pårørande kan og delta.

Oppstart

Måndag 12. oktober 2020.

Omfang

5 samlingar på 3 timar over 2 månader.

Tid

Måndagar kl. 11:00-14:00.

Datoar

  • 12. oktober
  • 19. oktober
  • 2. november
  • 9. november
  • 23. november

(Med atterhald om endringar)

Pris

Totalpris for kurset er kr. 500,- (inkl. lunsj og kursmateriell).

Kurshaldarar

Unn Telle og Inger Fosse.

Påmelding/spørsmål

E-post til frisklivogmeistring@oygarden.kommune.no eller telefon 55 09 68 50.

Arrangør

Friskliv og meistring