Dataopplæring for seniorar

Dette er eit grunnkurs for personar med ingen eller liten datakunnskap. På kurset vil du læra å bruka nyttige digitale offentlege tenester, videomøter, samt bestilla heimlevering av mat og andre varer.

Dato
6. oktober 2022
Tid
10:00 - 15:00
Stad
Innbyggjartorg/bibliotek, Sartor Storsenter

Dataopplæringa vert gitt på dei tre biblioteka/innbyggjartorga i kommunen.

Biblioteket på Sartor Storsenter

Torsdagar kl. 10.00 - 15.00.

Pris

Kurset er gratis.

Påmelding

 • Telefon Kim Kristiansen: 920 21 322 (meld deg på ønska stad og dato).
 • Meld deg på i Harddisk sin butikk på Sartor Storsenter.
 • Gå inn på nettsida til Harddisk «kurs»  for å melda deg på - vel stad og dato.      

Om kurset

 • Det er plass til seks personar per kurs.
 • Du må ta med eigen pc, ipad eller smarttelefon. Personvernet vert ivareteke gjennom heile kurset.
 • Det vert servert te og kaffi, ta med eigen matpakke. Pausar vert lagt inn undervegs. I desember vert det tilbod om 3 timars oppfriskingskurs. Tema for kurset er basert på tilbakemeldingar frå deltakarar som tidlegare har teke grunnkurs.

I desember vert det tilbod om 3 timars oppfriskingskurs. Tema for kurset er basert på tilbakemeldingar frå deltakarar som tidlegare har teke grunnkurs.

Ikkje la denne sjansen gå frå deg – Meld deg på!

Arrangør

Harddisk og TREFF+.

Andre tidspunkt

 1. Torsdag, 25.08.2022 10.00 - 25.08.2022 15.00
 2. Torsdag, 15.09.2022 10.00 - 15.09.2022 15.00
 3. Torsdag, 06.10.2022 10.00 - 06.10.2022 15.00
 4. Torsdag, 03.11.2022 10.00 - 03.11.2022 15.00
 5. Torsdag, 10.11.2022 10.00 - 10.11.2022 15.00