Invitasjon til miljøsamarbeid mellom industribedrifter i Øygarden kommune

Øygarden næringsutvikling i samarbeid med Vest Næringsråd og TechnipFMC inviterer industribedrifter i Øygarden til inspirasjonsforedrag og workshop om miljøsamarbeid.

Dato
24. mai 2022
Tid
8:15 - 11:30
Stad
TechnipFMC, Bleivassvegen 24, Ågotnes

Arrangementet vert helt i TechnipFMC sine lokaler, Bleivassvegen 24 på Ågotnes

Målet etter endt workshop er å skape eit nettverk der bedrifter samarbeider rundt miljø og bærekraft for ei grønare framtid.

Program: 

 • 0815: Mingling og kaffe
 • 0845: Velkomen ved Øygarden næringsutvikling og TechnipFMC
 • 0850: Inspirasjonsforedrag:
  • TechnipFMC
  • Norsk Gjenvinning
  • Klimapartnerne
 • Kort pause
 • 1000: Gruppearbeid med tema:
  • Deling av «best practice"
  • Tenkje nytt saman - Berekraftsmål nr 17
  • Korleis kan bedriftene i fellesskap bidra til å redusere den enkelte bedrift sine fotavtrykk.
  • Samarbeid for å finne felles løysingar og felles mål 
 • 1050: Gjennomgang gruppearbeid i plenum
 • 1120: Oppsummering og avslutning

Påmelding

Meld deg på her

For meir info kontakt Øygarden næringsutvikling ved Hanne Misje Lokøy

Arrangør

 Øygarden næringsutvikling ,Vest Næringsråd og TechnipFMC.