Invitasjon til miljøsamarbeid mellom industribedrifter i Øygarden kommune

Øygarden næringsutvikling i samarbeid med Vest Næringsråd og TechnipFMC inviterer industribedrifter i Øygarden til inspirasjonsforedrag og workshop om miljøsamarbeid.

  

Dato
24. mai 2022
Tid
8:15 - 11:30
Stad
Bleivassvegen 24, Ågotnes

Arrangementet vert helt i TechnipFMC sine lokaler, Bleivassvegen 24 på Ågotnes

Målet etter endt workshop er å skape eit nettverk der bedrifter samarbeider rundt miljø og bærekraft for ei grønare framtid.

Program: 

0815: Mingling og kaffe

0845: Velkomen ved Øygarden næringsutvikling og TechnipFMC

0850: Inspirasjonsforedrag:

  • TechnipFMC
  • Norsk Gjenvinning
  • Klimapartnerne

Kort pause

1000: Gruppearbeid med tema:

  • Deling av «best practice"
  • Tenkje nytt saman - Berekraftsmål nr 17
  • Korleis kan bedriftene i fellesskap bidra til å redusere den enkelte bedrift sine fotavtrykk.
  • Samarbeid for å finne felles løysingar og felles mål 

1050: Gjennomgang gruppearbeid i plenum

1120: Oppsummering og avslutning

Påmelding

For meir info kontakt Øygarden næringsutvikling ved Hanne Misje Lokøy 

Arrangør

Øygarden næringsutvikling ,Vest Næringsråd og TechnipFMC