Miljøsamarbeid mellom industribedrifter i Øygarden

Invitasjon til miljøsamarbeid mellom industribedrifter i Øygarden kommune

Inspirasjonsforedrag og workshop 

Dato
24. mai 2022
Tid
9:00 - 11:30
Stad
Bleivassvegen 24, Ågotnes

Målet er å skape eit nettverk der bedrifter samarbeider rundt miljø og bærekraft for ei grønare framtid.

Deling av best "practise"

Tenkje nytt saman - Bærekraftsmål nr 17

i fellesskap bidra til å redusere den enkelte bedrift sine fotavtrykk

Samarbeid for å finne felles løysingar og felles mål