Kunngjeringar

Skip Navigation Links(Hjem) > Lokalsamfunn med MOT > Lokalsamfunn med MOT

Kleppedalen områdereguleringsplan, Toftøy - PlanID 2015 0001

Øygarden kommune kunngjer med dette endeleg vedtak av områdereguleringsplan for Kleppedalen, planId 2015 0001. Kommunestyret vedtok planen i møte 23.10.19, sak 70/19.

Vedtak i kommunestyret:

1.Øygarden kommunestyre vedtek med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova å godkjenne områdereguleringsplan for Kleppedalen med tilhøyrande reguleringsføresegner. Planid 2015 0001.

Godkjenning gjeld:
Plankart datert 21.10.19
Føresegner sist revidert 21.10.19
Planskildring

2.Reguleringsplanen opphevar delar av følgjande vedtekne reguleringsplanar:

Plan for Toftøy trafikksikring, skule mm vedteken 01.11.2000. Planid 2000 0002
Plan for Torsteinsvik 1 bustadfelt vedteken 29.05.1979. Plan id 1979 0001
Del av denne planen vert overstyrt:
Plan for 300 kV kabel vedteken 27.10.1994. Planid 1997 0001

Det vert med dette varsla om planvedtaket i samsvar med plan- og bygningslova (pbl.) § 12-12. Den vedtekne reguleringsplanen er straks bindande for framtidig arealbruk i området.

Saksdokument

Les meir om endringar av plankart, føresegner og planskildring etter høyring og offentleg ettersyn i saksframlegga og saksprotokollen.

Lenke til plankart, føresegner, planskildring og andre saksdokument

Eventuelle klagar

Grunneigarar og andre vert varsla direkte om vedtaket i eige brev i samsvar med pbl. § 12-12. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltingslova § 29 sett til 29. november 2019.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 08.11.2019
Fann du det du leita etter?
Tilbake

Kontaktinformasjon

Øygarden kommune
Øygarden rådhus Ternholmvegen 2
5337 Rong
E-post : postmottak@oygarden.kommune.no
Telefon
: 56 38 20 00

Faks
: 56 38 22 31
Org.nr.
: 938 766 223
Kontonr.
: 1503.23.43969
Kommunenr.
: 1259
Opningstid
: Kl. 0800-1530

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Øygarden kommune E-post til Øygarden kommune      Ternholmvegen 2, Rong      Telefon 56 38 20 00
Login for redigering