Kunngjeringar

Skip Navigation Links(Hjem) > Lokalsamfunn med MOT > Lokalsamfunn med MOT

Høyring og offentleg ettersyn - detaljregulering kryss Arseta sør

Utval for drift og samfunnsutvikling gav i møte 12.09.2019, sak 098/19, rådmannen fullmakt til å handsame og gjere vedtak om offentleg ettersyn av detaljregulering for kryss Arseta sør, planID: 20190003. Planen er ei  vidare detaljregulering av infrastrukturløysing regulerert inn i kommunedelplan for Rongøy, vedteken 31.10.2018.

Planen blir med dette sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.

Dokument i saka

1. gangs handsaming og vedtak om offentleg ettersyn (PDF, 2 MB)
Fullmakt frå UDS til 1. gangs handsaming og vedtak om offentleg ettersyn
Føresegn (PDF, 453 kB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Planskildring (PDF, 5 MB)
Vedlegg 01 - Varslingsliste-private grunneigarar (PDF, 105 kB)
Vedlegg 02 - Varslingsliste-offentlege høyringspartar (PDF, 332 kB)
Vedlegg 03 - Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger (PDF, 303 kB)
Vedlegg 04 - Fråsegn og merknader (PDF, 6 MB)
Vedlegg 05 - Støyvurdering (PDF, 17 MB)
Vedlegg 06 - Oversiktstegning vegmodeller (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Øygarden kommune.
Kommunen ser helst at skjemaet Elektronisk høyringsfråsegn vert nytta, men kan også leverast pr
e-post: postmottak@oygarden.kommune.no eller
Post:    Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 Rong

Frist for å gje fråsegn til planen er satt til 31. oktober 2019.

Det vert informasjonsmøte om detaljreguleringsplanen 25. september 2019 klokka 18.30 på Øygarden rådhus.

Publisert av Beate Hetlevik. Sist endra 10.10.2019
Fann du det du leita etter?
Tilbake

Kontaktinformasjon

Øygarden kommune
Øygarden rådhus Ternholmvegen 2
5337 Rong
E-post : postmottak@oygarden.kommune.no
Telefon
: 56 38 20 00

Faks
: 56 38 22 31
Org.nr.
: 938 766 223
Kontonr.
: 1503.23.43969
Kommunenr.
: 1259
Opningstid
: Kl. 0800-1530

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Øygarden kommune E-post til Øygarden kommune      Ternholmvegen 2, Rong      Telefon 56 38 20 00
Login for redigering